Úřední deska - Stav k 24.05.2024První Předchozí  1 - 25 z 73  Další Poslední záznamů na stránku
Oblast Kategorie Název Číslo jednací Původce Adresát Zveřejnit v období Dokument
Zveřejnit od data Zveřejnit do data
všechny dokumenty Veřejné vyhlášky oznámení o zahájení řízení - stanoviska: podzemní vedení sítí elektronických komunikací- ulice Na Os CR 040493/2024 Město Chrudim
Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim
Městský úřad Chrudim, Odbor kanceláře tajemníka, IČ:00270211
Pardubická 67, 537 01 Chrudim - Chrudim IV, Czech Republic
24.05.2024 10.06.2024 2024-035803.pdf (271,9 kB)
všechny dokumenty Veřejné vyhlášky ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na MK, kabel. vedení nn - Dru CR 040988/2024 Město Chrudim
Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim
Městský úřad Chrudim, úřední deska
Pardubická 67, 537 16 Chrudim, Czech Republic
24.05.2024 10.06.2024 2024-040345.pdf (290,7 kB)
všechny dokumenty Veřejné vyhlášky Schvál. JŘ linky 625005 (upravený) MAD v CR na vyvěšení: Schvál. JŘ linky 625005 MAD v Chrudimi od 9 CR 040773/2024 Město Chrudim
Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim
Městský úřad Chrudim, úřední deska
Pardubická 67, 537 16 Chrudim, Czech Republic
24.05.2024 10.06.2024 2024-039879.pdf (573,7 kB)
všechny dokumenty Veřejné vyhlášky ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na MK - "Dětský den", Filiští CR 041020/2024 Město Chrudim
Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim
Městský úřad Chrudim, úřední deska
Pardubická 67, 537 16 Chrudim, Czech Republic
24.05.2024 10.06.2024 2024-040851.pdf (3,0 MB)
všechny dokumenty Veřejné vyhlášky ÚP Proseč - Změna č. 3 (Opakované zahájení řízení) - veřejná vyhláška CR 038146/2024 ÚPR/DP Město Chrudim
Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim
Městský úřad Chrudim, odbor kanceláře tajemníka
Pardubická 67, 537 01 Chrudim
23.05.2024 08.07.2024 Verejna_vyhlaska_05_2024.pdf (241,2 kB)
všechny dokumenty Veřejné vyhlášky oznámení o zahájení řízení - stanoviska (U+S): "Chodník v ulici U Parku v Nasavrkách" CR 040564/2024 Město Chrudim
Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim
Městský úřad Chrudim, Odbor kanceláře tajemníka, IČ:00270211
Pardubická 67, 537 01 Chrudim - Chrudim IV, Czech Republic
23.05.2024 10.06.2024 2024-034399.pdf (226,1 kB)
všechny dokumenty Veřejné vyhlášky Pozvánka k projednání námitek: "Úprava křižovatky Vrchlického - Koželužská - Na Kopanici" CR 040648/2024 Město Chrudim
Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim
Městský úřad Chrudim, Odbor kanceláře tajemníka, IČ:00270211
Pardubická 67, 537 01 Chrudim - Chrudim IV, Czech Republic
23.05.2024 10.06.2024 2024-016847.pdf (215,6 kB)
všechny dokumenty Veřejné vyhlášky ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na MK - reko KNN, Kostelec u CR 040707/2024 Město Chrudim
Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim
Městský úřad Chrudim, úřední deska
Pardubická 67, 537 16 Chrudim, Czech Republic
23.05.2024 10.06.2024 2024-039976.pdf (2,3 MB)
všechny dokumenty Veřejné vyhlášky ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na silnici III/306 2, kabel. CR 040599/2024 Město Chrudim
Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim
Městský úřad Chrudim, úřední deska
Pardubická 67, 537 16 Chrudim, Czech Republic
23.05.2024 10.06.2024 2024-040331.pdf (290,8 kB)
všechny dokumenty Veřejné vyhlášky rozhodnutí - společné povolení (U+S): Oprava silnice III/305 32 Brdo-Hluboká CR 038836/2024 Město Chrudim
Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim
Městský úřad Chrudim, Odbor kanceláře tajemníka, IČ:00270211
Pardubická 67, 537 01 Chrudim - Chrudim IV, Czech Republic
23.05.2024 10.06.2024 2024-014624.pdf (274,5 kB)
všechny dokumenty Volby Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu CR 040144/2024 OSP/Němc Město Chrudim
Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim
Město Chrudim, kancelář tajemníka
Resselovo náměstí 77, 537 01 Chrudim
22.05.2024 10.06.2024 Volebni_vyhlaska_-_Evropsky_parlament_2024.pdf (198,6 kB)
všechny dokumenty Veřejné vyhlášky ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na silnici III/322 28 - oprav CR 040072/2024 Město Chrudim
Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim
Městský úřad Chrudim, úřední deska
Pardubická 67, 537 16 Chrudim, Czech Republic
22.05.2024 07.06.2024 2024-033135.pdf (549,7 kB)
všechny dokumenty Výběrová řízení na obsazení pracovních pozic 365 Výběrové řízení na pozici „Referent stavebního odboru“ CR 040402/2024 OKT/Če Město Chrudim
Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim
Městský úřad Chrudim, odbor kanceláře tajemníka
Chrudim I 537 01 Chrudim - Chrudim I
22.05.2024 17.06.2024 VR_-_STO_05_2024.pdf (246,4 kB)
všechny dokumenty Výběrová řízení na obsazení pracovních pozic 366 Výběrové řízení na pozici „Asistentka starosty“ CR 040414/2024 OKT/Če Město Chrudim
Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim
Městský úřad Chrudim, odbor kanceláře tajemníka
Chrudim I 537 01 Chrudim - Chrudim I
22.05.2024 11.06.2024 VR_-_asistentka_starosty.pdf (228,5 kB)
všechny dokumenty Veřejné vyhlášky ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na silnici II/340 - oprava ko CR 040456/2024 Město Chrudim
Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim
Městský úřad Chrudim, úřední deska
Pardubická 67, 537 16 Chrudim, Czech Republic
22.05.2024 07.06.2024 2024-036606.pdf (935,9 kB)
všechny dokumenty Veřejné vyhlášky ODP - Návrh opatření obecné povahy na místní úpravu provozu: Stanovení MÚP-vyhrazené parkování Hradi CR 039592/2024 Město Chrudim
Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim
Městský úřad Chrudim, úřední deska
Pardubická 67, 537 16 Chrudim, Czech Republic
21.05.2024 21.06.2024 2024-031133.pdf (551,1 kB)
všechny dokumenty Dražební vyhlášky 360 Aukční vyhláška - nemovitosti v k. ú. Vojtěchov u Hlinska UZSVM/HPU/5216/2024-HPUM Územní pracoviště Hradec Králové (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), IČ:69797111
DS: x3eftbz, Horova 180/10, 500 02 Hradec Králové - Pražské Předměstí
Územní pracoviště Hradec Králové (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), IČ:69797111
DS: x3eftbz, Horova 180/10, 500 02 Hradec Králové - Pražské Předměstí
21.05.2024 13.06.2024 Aukční vyhláška - Vojtěchov u Hlinska.pdf (2,3 MB)
všechny dokumenty Veřejné vyhlášky ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na MK - lešení, zařízení stav CR 039679/2024 Město Chrudim
Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim
Městský úřad Chrudim, úřední deska
Pardubická 67, 537 16 Chrudim, Czech Republic
21.05.2024 06.06.2024 2024-039553.pdf (1,7 MB)
všechny dokumenty Veřejné vyhlášky ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na sil. III/356 1, přeložka v CR 039911/2024 Město Chrudim
Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim
Městský úřad Chrudim, úřední deska
Pardubická 67, 537 16 Chrudim, Czech Republic
21.05.2024 06.06.2024 2024-039253.pdf (676,6 kB)
všechny dokumenty Veřejné vyhlášky Schválené JŘ linek MAD v Chrudimi od 9.6.2024 - na vyvěšení: Schvál. JŘ linky 625001 až 625003, 6250 CR 038867/2024 Město Chrudim
Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim
Městský úřad Chrudim, úřední deska
Pardubická 67, 537 16 Chrudim, Czech Republic
20.05.2024 05.06.2024 2024-037787.pdf (1,1 MB)
všechny dokumenty Veřejné vyhlášky ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na MK - přeložka KNN, Radčice CR 039298/2024 Město Chrudim
Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim
Městský úřad Chrudim, úřední deska
Pardubická 67, 537 16 Chrudim, Czech Republic
20.05.2024 05.06.2024 2024-031482.pdf (4,8 MB)
všechny dokumenty Veřejné vyhlášky ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na silnici III/337 49, strano CR 039241/2024 Město Chrudim
Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim
Městský úřad Chrudim, úřední deska
Pardubická 67, 537 16 Chrudim, Czech Republic
20.05.2024 05.06.2024 2024-035501.pdf (293,1 kB)
všechny dokumenty Veřejné vyhlášky rozhodnutí - společné povolení (U+S): Silnice II/306 Prosetín-Skuteč CR 037041/2024 Město Chrudim
Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim
Městský úřad Chrudim, Odbor kanceláře tajemníka, IČ:00270211
Pardubická 67, 537 01 Chrudim - Chrudim IV, Czech Republic
20.05.2024 05.06.2024 2024-010573.pdf (311,1 kB)
všechny dokumenty Ostatní, jiné 358 Závěrečný účet Mikroregionu Chrudimsko za rok 2023 CR 039541/2024 OKT/Če Město Chrudim
Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim
Městský úřad Chrudim, odbor kanceláře tajemníka
Chrudim I 537 01 Chrudim - Chrudim I
20.05.2024 01.07.2024 Navrh_zaverecneho_uctu_2023.pdf (399,9 kB)
Priloha_c1_Zprava_prezkoumani_hospodareni_2023.pdf (898,0 kB)
Priloha_c2_vykaz_FIN2-12M.pdf (139,4 kB)
Priloha_c3_vykaz_ROZVAHA.pdf (89,5 kB)
Priloha_c4_vykaz_ZISKU_A_ZTRATY.pdf (69,8 kB)
Priloha_c5_vykaz_PRILOHA.pdf (82,9 kB)
všechny dokumenty Zastupitelstvo města Chrudim 351 Pozvánka na 12. řádné zasedání Zastupitelstva města Chrudim (27.5.2024) CR 038677/2024 OKT/Če Město Chrudim
Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim
Městský úřad Chrudim, odbor kanceláře tajemníka
Chrudim I 537 01 Chrudim - Chrudim I
17.05.2024 28.05.2024 POZVANKA_ZM2705.docx (28,5 kB)
První Předchozí  1 - 25 z 73  Další Poslední